CANLI YAYINVİDEOLARFOTOĞRAFLAR

Kulüplerarası 3 Bant Yükselme Ligi

8-12 Aralık 2015 tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek olan Kulüplerarası 3 Bant Bilardo Yükselme Ligi müsabakaları için başvurular açılmıştır.

Haber tarihi: 22 Kasım 2015 Pazar
Bu Haberi Paylaşın

Başvurular için katılım bedeli Federasyonumuzun aşağıdaki banka hesaplarından birine yatırılacak ve aşağıda yazılı evraklar teslim edilecektir.

Son başvuru tarihi : 4 Aralık 2015

Türkiye Bilardo Federasyonu Banka Bilgileri

Türkiye Garanti Bankası IBAN Bilgileri

 
Türk Lirası Özel Hesabı TR 09 0006 2000 7110 0006 2995 79
-----------------------------

Türkiye İş Bankası  IBAN Bilgileri


Türk Lirası Hesabı       TR 15 0006 4000 0014 2006 2282 82
------------------------------


Katılım Ücreti 250 TL dir.

Katılım ücretini yatıran kulüplerimizin [email protected]  adresine mail atarak bilgi vermeleri gerekmektedir.

TESLİM EDİLECEK EVRAKLAR
1-
Kulüp Bilgi Formu (Mühürlü ve İmzalı) ve Sporcu listesi,
2- İl Müdürlüklerinden alınmış “Kulüp Tescil Belgesi” aslı veya fotokopisi,
3- Kulüp Antrenörünün “Antrenörlük Belgesi” Fotokopisi,
4- “Katılım Başvuru Ücreti” banka dekontu fotokopisi veya aslı,

Yükselme Liginde yapılan müsabakalar sonucunda ilk 3 dereceyi elde eden takımlar 1. Lige terfi edecek olup, Şubat ayında Bursa'da yapılacak olan 1. Lig Play Off müsabakalarında mücadele etme hakkını kazanacaklardır.

Ayrıca, 1.Lig Takımı olup da Şubat ayındaki Play Off müsabakalarına katılmayacağını yazılı olarak bildiren kulüplerin yerine, yine Samsun'da yapılacak Yükselme Liginden (4. sıradan başlamak koşuluyla sırası ile) 1.Lige takım ya da takımlar yükseltilecektir.
3 BANT DİSİPLİNİ
KULÜPLER BİRİNCİ LİGE YÜKSELME TALİMATI

 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER


MADDE – 1
AMAÇ: Kulüpler arası yarışmalarda uygulanacak esasları belirlemek, sporcuların maç tecrübelerinin arttırılmasını ve performanslarının yükselmesini sağlamak, kulüplerin sponsor desteği yaratarak sporcularına daha iyi imkanlar sağlamasına zemin hazırlamak ve takım ruhunun gelişmesi ile yeni bir motivasyon ortamı yaratmak bu Statüsünün başlıca amacıdır.
 
MADDE – 2

KAPSAM: Bu Statü, Kulüp takımları arasında yapılacak müsabakalarda yaşanacak sporcu, idareci, antrenör ve hakem ilişkileri ile Türkiye’de yapılacak İkinci Liglerde uygulanacak olan kuralları ve talimatları kapsar.
 
MADDE – 3

DAYANAK: Bu Talimat, 02 Aralık 2006 tarih ve 26364 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Bilardo Federasyonu Ana Statüsü’ nun 41. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
MADDE – 4
İÇERİK: Bu Statü de bahsi geçen;
         G.S.G.M.                   :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,
         T.B.F.                         :  Türkiye Bilardo Federasyonunu,
         G.S. İ.M.                    :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
         U.M.B.                       :  Dünya Bilardo Birliğini,
         O.K.                           :  Lig Organizasyon Komitesini,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
TEKNİK HÜKÜMLER

MADDE – 5

TAKIMLARIN KATILIMI
         1 - İllerde oluşturulan Bilardo İhtisas Kulüpleri,
         2 - Bilardo şubesi açarak G.S.İ.M.’ne tescil ve T.B.F.’na başvurularını yaptıran spor kulüpleri,
         3 - Bilardo şubesi açarak, G.S.İ.M.’ne tescil ve T.B.F.’na başvurularını yaptıran Üniversite takımları Tescil işlemlerini önce G.S.İ.M. ‘ne ve daha sonra da T.B.F.’na yaptırarak Mahalli liglere katılabileceklerdir.

MADDE – 6
TAKIMLARIN OLUŞUMU
         1 – Liglerde yer alacak olan takımlar 4 sporcu ile maçlara çıkacaklardır.
         2 – Kulüpler sporcu sayısı bakımından serbesttir.
         3 – Her Kulüp bünyesinde en az bir genç sporcu bulundurmalıdır. ( 21 yaş altı )
         4 – Kulüpler başvuruda bulundukları takım sıralama listelerini, lig maçlarında da uygulamak zorundadır. Sıralamada değişiklik yapmak isteyen ya da sporcu transferi ile liste değişikliğine giden kulüp, federasyona bilgi vermek zorundadır. Federasyonun bilgisi olmadan yapılan takım listesindeki değişiklikler hükmen mağlubiyet sebebi olacaktır.
         5 – Kulüpler maça çıkacakları listede sporcu sıralamasına uymakla mükelleftir. Örneğin; 1 numarada belirtilen sporcu oynatılmıyorsa 2. sporcu birinci olarak yazılacaktır. 2 yedek sporcu sahaya çıkacak ise de sıra numaralarına göre öncelik verilecektir.

MADDE – 7
ORGANİZASYON KOMİTESİ
         1 – Mahalli liglerin uygulamasın da o ilin Federasyon Temsilcisi başkanlığında bir Organizasyon Komitesi oluşturulacaktır.
         2 – Bu Komitelere kulüplerden sporcu veya idareci yazılamayacaktır.
         3 – Organizasyon Komitelerinin oluşumu ya da değişikliği İl Temsilciliği tarafından yapılacak ve hem G.S.İ.M.’ne, hem de T.B.F.’na bildirilecektir.
 
MADDE – 8
KIYAFET
         1 – Takımlar, tescil işlemi yapılırken ve Ek.1’de belirtilen evraklarında belirtilen kulüp renklerini ihtiva eden yelek ve papyon ile ve siyah kumaş pantolon, siyah ayakkabı, siyah çorap, uzun kollu beyaz gömlek giyerek veya kulüp forması ile sahaya çıkabilecektir.
         2 – Takım sporcuları, siyah kumaş pantolon, siyah ayakkabı, siyah çorap ile kulüp renkleri yada sponsor tercihli renk ihtiva eden ve en fazla 2 renkten oluşan yakalı T- Shirt giyebilirler.
         3 – Bir takımın sahaya çıkacak tüm sporcuları aynı giysileri giymelidir.
 
MADDE – 9
REKLAM
         1 – Kulüpler ve sporcular reklam taşıma hakkına sahiptir.
         2 – Müsabaka esnasında ve kıyafet üzerinde kullanılacak reklamlar için UMB kurallarına uyma zorunluluğu vardır. Göğüs bölümünde ve gömlek kollarında ve 80 cm2 ‘den fazla ebatta olmamak kaydı ile reklam ve tanıtım yapılacaktır.
         3 – Milli sporcular o yıl için takımda yer almış iseler Ay Yıldız kokart takabileceklerdir. Bu sporcular göğüste ve sol tarafta reklam taşıyamazlar. Eski yıllara ait millilik o yıl için kokart takma hakkı vermez.
 
MADDE – 10
LİSANS VE TRANSFER İŞLEMLERİ
         07.12.2001 tarih ve 24606 sayılı resmi gazetede yayınlanan, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğince İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

 
MADDE – 11
KULÜPLER BAŞVURU
         Kulüplerin Yükselme ligine nasıl katılacakları ligin oynanacağı tarihten önce Federasyon sitesinde yayınlanacaktır.
         Kulübün lige katılımı için T.B.F.’ına dilekçe ile başvuru yapılacaktır. Bu dilekçede;
                        a – Kulüp yetkilisinin Adı, Soyadı ve iletişim bilgileri ( Tel – Faks – Mail – Adres )
                        b – Kulübün irtibat adresi, Telefon, Faks ve Mail adresleri
                        d – Sporcu listesi
                        e – Antrenör ismi, iletişim bilgileri ve çalıştırıcı belgesinin fotokopisi
                        f – Kulüp forma renkleri
                        g – Kulüpler bağlı bulundukları G.S.İ.M.’Den tescilli olduklarını ve bilardo branşı olduğuna dair bir yazıyı son katılım tarihine kadar Federasyona bildirmelidirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZALAR

MADDE – 12

CEZALAR VE İTİRAZLAR
         1- Kulüp idarecisi, antrenörü veya sporcusu itiraz etmek istediğinde 150 TL. İtiraz bedelini Federasyon Hesap numarasına veya makbuz karşılığı Federasyon yetkilisine vermek suretiyle itirazda bulunabilirler. 
         2- Kulüplerin Talimat hükümlerine uymamaları veya sportmenlik dışı davranışlarda bulunulması halinde T.B.F. Disiplin Kuruluna sevk edilirler.     
         3- Bu Yönetmelik hükümleri dışında oluşturulan ya da hükümlere aykırı yönetilen liglerle ilgili geçersizlik kararı sadece T.B.F. tarafından alınabilir. T.B.F. uygulamada yapılan hatanın konumuna göre bu kararı alabilir. Yapılabilecek her hata ligin geçersizliği anlamına gelmeyecektir.
 
MADDE – 13

KULÜBÜN DEVRE DIŞI BIRAKILMASI
         1 – Bir kulüp bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışlar sergiliyorsa hatanın telafisi için önce uyarı yapılacaktır.
         2 – Bir kulüp tarafından yapılan hata ya da eksikliklerin düzeltilmemesi halinde ve lig maçları başlamış durumda ise, T.B.F. o kulüp için “ İhraç “ kararı verebilecektir. Bu durumda, o kulübün Mahalli ligde yaptığı tüm takım müsabakaları iptal edilecek ve klasmana dahil edilmeyecektir.
        
MADDE – 14

SPORCU HATALARI
         1 – Bir kulüp sporcusunun, kulübe mal edilemeyecek kişisel hatalarında dolayı kulübe ceza verilemez. Bu şekilde hata yapan veya suç işleyen sporcular için T.B.F. Disiplin ve Ceza Statüsü hükümleri uygulanır.   
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
DİĞER HÜKÜMLER
 
MADDE – 15

YÜRÜRLÜK VE İLGA: 
         1 – Bu Talimatta değişiklik yapma yetkisi T.B.F.’ na aittir.
         2 – Bu Talimat yayınlandığı tarihten önceki tüm uygulamaları sona erdirir.
         3 – Bu Talimatın uygulanmasında T.B.F. tek yetkilidir.


OTEL REZARVASYONU
SAMSUN KULOĞLU OTEL
TEL.0362.432.59.00 İSA KABADAYI
19 MAYIS MAH. HİMAYE EFTAL SOK.NO.15 SAMSUN
 TEK KİŞİLİK ODA FİATI   50.TL.
 2 KİŞİLİK ODADA TEK KİŞİ FİATI 40. TL.
SABAH KAHVALTISI FİATLARA DAHİLDİR.  

YÜKSELME LİGİ MAÇ PROG..pdf  (Boyut: 0.02 MB)