CANLI YAYINVİDEOLARFOTOĞRAFLAR

Antrenörlük Kurslarımız Açıldı.

Türkiye Bilardo Federasyonu ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı işbirliği ile 1. ve 2. Kademe Antrenörlük Kurslarımız açıldı. Kurslarımıza katılmak isteyenlerin ekte bulunan pdf dosyasını indirebilirsiniz.

Haber tarihi: 15 Eylül 2014 Pazartesi
Bu Haberi Paylaşın

TÜRKİYE BİLARDO FEDERASYONU
ANTRENÖR KURSLARI
Federasyonumuzca açılacak olan antrenör kurs detayları aşağıdadır.

KURS PROGRAMI
Sakarya 05 - 16 Kasım 2014 1.Kademe Semerciler Mah. Boncuk Sok No 15 Adapazarı Avni KÖKSAL

Sakarya 03 - 18 Kasım 2014 2.Kademe Semerciler Mah. Boncuk Sok No 15 Adapazarı Avni KÖKSAL Ankara R.YURT  Ordu

Eskişehir 01 - 14 Aralık2014 1.Kademe Hoşnidiye Mah.M.K.A No:184/27 Eskişehir Nedim ARMAĞAN Konya


ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSLARINA KATILACAKLARDAN

İSTENEN BELGELER
 
4 Adet Vesikalık Fotoğraf (orijinal fotoğraf)
Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti-(Spor Genel Müdürlüğü ilgili birimler –Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, çalıştığı resmi kurumlar veya noterce tasdik edilecektir.)
Savcılık İyi Hal Kağıdı (Aslı)
Sağlık Raporu (Sağlık kuruluşlarından - Aslı)
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden Cezaları Olmadığına Dair Yazı (Aslı)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Resimli)
Milli Sporcular için Millilik belgesi (varsa)
Kursa katılacak adaylar Spor Genel Müdürlüğü’nün
Halk Bankası Yenişehir Şubesi (212) 0600071      (IBAN - TR850001 2009 2120 000 6000071)  hesabına
1. Kademe için 80 TL,
2. Kademe için 90 TL. yatıracaklardır.
Ayrıca kursa katılacak adaylar 1. Kademe ve 2. Kademe için Federasyonumuzun Garanti Bankası Anafartalar Caddesi Şubesi (IBAN- TR09 0006 2000 7110 0006 2995 79) nolu hesabına 200 TL yatıracaklardır.
2. Kademe Antrenör Kursuna katılacakların en az 1 yıl üst kademe Antrenör yanında çalıştığını gösterir belge.  
ÖNEMLİ NOTLAR
Kurs ücreti kursa katılma hakkını kazanan kursiyerler tarafından ilgili hesaba yatırılacaktır. Dekonta " Spor Genel Müdürlüğü  Bilardo Federasyonu Kursu ücreti " olarak yazılacaktır.
Antrenör Yetiştirme Kurslarına, kursa katılma hakkını elde eden kursiyerler katılabilecektir.
Eksik evrakla kurs kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır. 
ANTRENÖR YETİŞTİRME KURSUNA KATILACAKLARDA
ARANILAN ŞARTLAR
 
En az Lise ve dengi okul mezunu olmak,     
(Bütün kademeler için geçerli olup, Milli Sporcularda tahsil şartı aranmaz.)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malül bulunmamak, engelli spor branşlarında ise yalnızca görme ve zihinsel engelli olmamak,
Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, 6 aydan  fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak;
En az 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla, spor dallarının özelliğine göre ilgili federasyonca belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak,
7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile özerk spor federasyonlarının disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydıyla; bir defada 6 aydan daha fazla veya bu süre içerisinde toplamda 1 yıldan fazla ceza almamış olmak. 
             Açılan kurslarda başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; ilgili branşta milli sporcu olmak, üniversitenin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksekokullarından mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.
 
                Spor Genel Müdürlüğü Antrenör Eğitim Yönetmeliğine göre;
 
Madde 21- Temel Eğitim Derslerinden Muafiyet
                I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kurslarında aşağıda belirtilen durumlarda muafiyet hakkı verilir;
a)Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamına alınan spor dalı antrenörlüğü haricinde başka bir spor dalında antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarından mezun olanlar temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
b)Kademeler itibariyle antrenör kursuna giren ve başarılı olanlar, girdikleri kurs tarihinden itibaren dört yıl içerisinde açılan aynı kademedeki  başka bir spor dalında antrenör kurslarına başvurduklarında, temel eğitim programında yer alan derslerden muaf tutulurlar.
c)İlgili spor dalında üst kademede antrenör belgesine sahip antrenörlerin başka bir spor dalında beş yıl içinde  daha alt kademedeki antrenör kurslarına katılmaları halinde temel eğitim programlarındaki derslerden muaf tutulurlar.
d)I. Kademe (Yardımcı Antrenör) antrenör kursuna başvuran üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumlarının dışındaki üniversite mezunları temel eğitim programında yer alan derslerden okuduklarını belgelemeleri halinde, mezuniyetlerinden itibaren, 5 yıl içinde muaf tutulurlar.
 
Madde 22- Özel Eğitim Derslerinden Muafiyet
                İlgili spor dalında federasyonlarca açılmış hakemlik kurslarına katılmış ve  hakemliğini belgeleyenler antrenör kurslarında branşıyla ilgili oyun kuralları dersinden muaf tutulurlar.       

TBF ANTRENÖR KURSLARI  (Boyut: 0.39 MB)
TBF Antrenörlük Kursu Dilekçe Örneği  (Boyut: 0.43 MB)
TBF 1.Kademe Antrenörlük Kursu Programı  (Boyut: 0.20 MB)
TBF 2.Kademe Antrenörlük Kursu Programı  (Boyut: 0.26 MB)